Tiên hiệp

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tình Duyên Đạo

Thư Kiếm Trường An

Thần Võ Thiên Đế

Cửu Châu Đại Lục

Tướng Dạ

Tuyệt Thế Võ Đế

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Bạch Bào Tổng Quản

Thần Võ Chiến Vương

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Phong Lưu Thánh Vương

Quyến Rũ Sư Phụ

Truyền Kì Đông Vân

Linh Hồn Chúa Quỷ

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê