Thông tin truyện

Đường Ngựa Vằn

Đường Ngựa Vằn

Thể loại:

Bách Hợp

Trạng thái:

Full
Người dịch: Gia GiaCó những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể.Chỉ cần có đường ngựa vằn.Đường ngựa vằn ở đây là gì?Tình yêu.

Bình luận truyện