Tiên hiệp

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Phong Lưu Thánh Vương

Quyến Rũ Sư Phụ

Truyền Kì Đông Vân

Linh Hồn Chúa Quỷ

Thanh Niên Óc Chó

Ma Thần

Tồn Tại Tối Cao

Hắc Long

Nguyên Giới Đại Đế

Đao Giả Bá Vương

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Hỗn Thiên Giới

Minh Thần Hệ Thống

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Trò Chơi Luân Hồi

Truy Mỹ Dị Giới Du

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê