Tác giả: Điển Tâm

Nguyệt Nhi Viên

Bao Quân Mãn Ý

Sói

Họa Mi

Hoa Khai Phú Quý

Long Vương

Phu Quân Xấu Xa

Trái Cấm

U Lan

Lâu Lan Giai Nhân

Xuân Mãn Càn Khôn

Người Hùng Của Em

Thần Tài Thê

Tề Gia Chi Bảo