Xuyên Nhanh

Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm

Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử

Đừng Quên Em

Nhiệm Vụ Làm Yêu

Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Mị Nhục Sinh Hương

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Mau Xuyên Chi Nữ Phụ Muốn Thượng Vị

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Hành Trình Tránh Thịt

Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Công Lược Tính Phúc

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Hố Văn Thu Về Hệ Thống

Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.