Nữ Cường

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Hỏa Thê Băng Phu

Cuồng Đế

Y Thủ Che Thiên

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Quân Hôn Độc Ái

Ma Phu Giữa Đường

Quý Nữ Khó Cầu

Chính Phi Của Độc Vương

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Đặc Công Tà Phi

Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Ẩn Đế

Độc Y Xấu Phi