Thông tin truyện

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!”Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.”(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh)Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.

Bình luận truyện