Thông tin truyện

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Full
“Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương.”“Nói tiếng người.”“Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi.”“…Cho nên… Vì sao bây giờ huynh còn sống?”“Vì gặp nàng.”

Bình luận truyện