Thông tin truyện

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Trạng thái:

Full
Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

Bình luận truyện