Thông tin truyện

Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Thể loại:

Huyền Huyễn,Linh Dị

Trạng thái:

Full
Đây là 2 bộ hệ liệt của Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân có tên Đoạn Long Đài và Tà Bình Phổ.

Bình luận truyện