Thông tin truyện

Long Ngạo Thương Khung

Long Ngạo Thương Khung

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Truyện tiên hiệp của tác giả Việt Nam, nói về thế giới tu long với các cảnh giới như Long Khí cảnh, Long Dịch cảnh, Long Đan Cảnh, Long Anh cảnh, Hóa Long cảnh...

Bình luận truyện

Truyện cùng tác giả