Thông tin truyện

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Trạng thái:

Full
Chư thiên thập phương, lấy ngân hà làm giới hạn.Ngược về vạn cổ, huyền linh chiếm vị trí độc tôn.Huyền linh giả, đem hồn phách hoang thú luyện hóa vào trong linh khiếu, lấy khí huyết nuôi dưỡng, bên ngoài có thể chống lại kẻ thù, bên trong có thể tập hợp lực lượng, thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa. Mà tu sĩ đạt được huyền linh, người đời tôn xưng là Huyền Giả.Vân Mộ, một tu sĩ cấp bậc Huyền Tông, bị đồng môn hãm hại, cuối cùng chết trên đỉnh Vân Phong. Khi hắn lần nữa mở mắt, không hiểu vì lí do gì đã trở về trăm năm trước đó, khi mà loạn thế còn chưa bắt đầu.Kiếp này, dù có trải qua thiên tân vạn khổ cũng quyết không quay đầu.Kiếp này, dù cho vạn kiếp quấn thân cũng quyết không cúi đầu.

Bình luận truyện