Thông tin truyện

Tận Thế Lãnh Chúa

Tận Thế Lãnh Chúa

Trạng thái:

Full
Đây là truyện mạt thế khoa huyễn võng du kiểu kiến thiết, cả thế giới là một trò chơi. Nhân vật chính sau khi chết thì trọng sinh lại thời gian trước khi thảm họa xảy ra và có được sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với thảm họa, từng bước trở thành cường giả.

Bình luận truyện

Truyện cùng tác giả