Thông tin truyện

Thế Hôn

Thế Hôn

Thể loại:

Trọng Sinh

Trạng thái:

Full
Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiền căn hậu quả, cái gọi là chân tướng là chân tướng trong mắt nữ chính, vị tất đã là toàn bộ chân tướng.

Bình luận truyện