Thông tin truyện

Thiên Thánh

Thiên Thánh

Trạng thái:

Full
Anh hùng quy túc tại chiến trườngCủa ta quy túc tại Thiên Đường---------Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên.Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn.Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm.Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.

Bình luận truyện