Thông tin truyện

Viễn Cổ Y Điện

Viễn Cổ Y Điện

Trạng thái:

Full
Thể loại: Xuyên không tiền sử, sủng, điền viên….Nhân vật chính: Mộc Thanh, Ly Mang ……Mộc Thanh bị sét đánh đến tiền sử vạn năm trước. Bắt đầu thời gian chung sống với người tiền sử. Bọn họ kiên trì vì họ đơn thuần, bọn họ nguyên thủy nhưng tràn đầy tình cảm. Bọn họ hết sức cơ trí, đang chờ đợi khai phá.

Bình luận truyện